Ajutor

Asistenta

Întrebări frecvente

1. Ce este pretul DDU?

DDU (Delivery Duty Unpaid) este preţul maşinii sosite în România înainte de plata taxelor de indigenizare (taxe vamale, TVA, accize şi taxa de timbru social). Pentru maşinile produse în Comunitatea Europeana (cazul modelelor Peugeot) taxele vamale sunt 0%.

2. Ce este pretul DDP?

DDP (Delivery Duty Paid) este preţul final al maşinii (care include şi taxele de indigenizare prevăzute de către legislaţia în vigoare, respectiv: TVA, accize, taxa timbru social).

3. Pentru ce linie de finanţare sunt valabile calculaţiile prezentate?

Deşi Trust Motors S.R.L. lucrează cu mai mulţi finanţatori, din motive logistice (viteza operare site) am prezentat numai calculaţiile valabile pentru linia de creditare în leasing aparţinând Eurial. Pentru a obţine detalii cu privire la sistemele de creditare în leasing oferite de către alte societăţi de leasing cu care colaborăm sau, pentru sisteme de creditare în rate - Finansbank - vă rugăm contactaţi cel mai apropiat concesionar Peugeot.

4. Informaţii utile cu privire la operaţiunea de leasing:

 • Cadrul legislativ:
  • OG 51/1997 privind operaţiunile şi societăţile de leasing - republicată ianuarie 2002
  • OMF 686/1999 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea contabilă a operaţiunilor de leasing
  • L149/2000 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
  • C BNR 3/2000 privind înregistrarea în contabilitatea băncilor a operaţiunilor de leasing
  • R BNR 3/1997 cu modificarile ulterioare (în special Circulara 26/2001)
 • Operaţiunea de leasing
  • Operaţiunea prin care o parte, denumită locator/finanţator transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumită utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul sau de a înceta raporturile contractuale.
 • Definiţie leasing financiar
  • Operaţiunea de leasing care îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele condiţii:
   • riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing
   • părţile au prevăzut expres ca la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului
   • utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar preţul de cumpărare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (de piaţă) pe care bunul respectiv o are la data la care opţiunea poate fi exprimată
   • perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel puţin 75% din durata normală de utilizare a bunului, chiar dacă, în final, dreptul de proprietate nu este transferat
 • Venituri şi cheltuieli leasing financiar
  • LOCATOR - Venituri
   1. Dobândă
   2. Venituri din eventuale indexări
   3. Venituri din refacturarea diferitelor categorii de costuri accesorii contractului: asigurarea CASCO, RCA, comision gestiune contract leasing
  • LOCATAR - Cheltuieli
   1. Amortizare mijloc fix conform Legii 15/1994 + dobândă conform Legii 414/2002 (incluzând impozitul pe veniturile nerezidenţilor în cazul operaţiunii de leasing cu societăţi de leasing nerezidente)
   2. Cheltuieli cu eventuale indexări
   3. Cheltuieli accesorii contractului de leasing: asigurarea CASCO, RCA, comision gestiune contract leasing
 • Avantaje
  • în cazul achiziţionării bunurilor provenind din import ce fac obiectul unui contract de leasing financiar, utilizatorul este obligat să plătească obligaţiile de import calculate la valoarea reziduală a bunului în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare care nu poate fi mai mică de 20% din valoarea de intrare a bunului.
  • alegerea leasing-ului ca variantă pentru finanţarea achiziţionării de mijloace fixe permite economisirea unei părţi a fondurilor proprii şi reorientarea acestora către investiţii în pregătirea personalului, marketing şi publicitate, etc.
  • leasing-ul reprezintă o modalitate de finanţare mult mai flexibilă şi rapidă în comparaţie cu creditul oferit de bănci, fiind disponibilă atât pentru agenţii economici, cât şi pentru persoanele fizice care doresc să achiziţioneze bunuri fără să apeleze la ipotecă sau gaj